• Категории
  • The Latest Style
  • Архив

Александър Балабанов Александър Балабанов

Фокусиран съм върху създаването на положителни трансформации на личностно, екипно и организационно ниво, които водят до отключване на собствения потенциал и постигне на най-добрата версия – както на самите нас, така и на организациите, в които работим. Моята страст е да подпомагам растежа и развитието на възможностите за върхово представяне. Целта е не просто задоволяване на нуждите на клиентите, с които работя, а това те да останат впечатлени!

В работата си следвам интердисциплинарен подход, който разглежда най-актуалните достижения както в бизнес практиката, така и в научния и академичен свят. Прилагам много-компонентни модели и методологии, които обхващат различни измерения и направления на развитието, като целта е да се намери правилният, а не лесният отговор.

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.”

Тренинг моделът е интерактивен и се изгражда върху въвличането и ангажирането на аудиторията в процеса, за разлика от инертното консумиране на информация. По този начин посредством ‘учене чрез преживяване‘ участниците се превръщат в активен и динамичен елемент от процеса, а не просто пасивен зрител. Този подход гарантира дълготрайни и устойчиви резултати, като създава и една стимулираща и приятна учебна среда.

Моят професионален и академичен път…

Водя тренинги и обучения на английски и български в компании с различни размери и в различни бизнес сектори.

За мен развитието е процес, а не крайна точка. Поради тази причина не спирам да развивам уменията и познанията си, и да придобивам нови такива. Специализирал съм в международни програми за обучители и бизнес треньори в Кипър, Румъния и Португалия, както и ежегодни международни проекти и форуми.

e-mail: a.balabanov@dynamixlab.com

Научи повече за работата на Александър Балабанов.

Как да превърнем идеите си в реалност?

В статия от януари-февруари 2014 г. Harvard Business Review публикува описание на популярния акроним, ...

Сами ли си създаваме драма? | Част 1

За трите роли, в чиито капан най-често попадаме

Как да задържим вниманието си?

Решете какво искате наистина и се съсредоточете върху процеса

Защо се разсейваме и как да овладеем фокуса си?

Да спрем да реагираме на външни стимули и да предприемем действия за осъществяване на ...

Какво е личностно или организационно развитие?

Трите основни етапа на еволюция според интегралната теория

Защо себереализацията е процес, а не състояние?

Истински щастливи сме, когато казваме и вършим това, което мислим!

Какво значи себереализация и как да я постигнем?

Върнете си ролята на автори на собствения си сценарий и поемете отговорност за себе ...

Типология на мотивацията: как да осъществим потенциала си?

Самоосъществяващите се индивиди са целеустремени и работят, за да реализират желанията си