• Категории
  • The Latest Style
  • Архив

Стаден uмунuтет – и щuт, и меч

Осъзнавам, че темата за ваксините, особено в последните години, е способна да скара и най-добри приятели, както и да събере най-ожесточените съперници срещу „общия враг “. Тя е „хубавата Елена“ на нашето време и е поводът стотици хиляди майки (и бащи) да водят непримирима клавиатурна борба едни с други.

По тази причина нямам за цел да „наливам масло в огъня“. Ще се постарая този текст да не се превърне в някаква форма на пропаганда, а по-скоро да остане информативен и добронамерен. Вярвам, че така ще бъде прочетен и осмислен, а не импулсивно отхвърлен и оплют.

В крайна сметка ще ви запозная с един не толкова известен аспект на ваксинациите…

Стаден имунитет – що е то?

Наричан още „обществен имунитет“, това е термин, използван в сферата на общественото здраве, който представлява форма на косвена защита от инфекциозни заболявания. Когато голям процент от популацията има изграден имунитет срещу определен инфекциозен причинител, индивидите в нея, които нямат изграден такъв, са защитени от заразата.

Ще перифразирам така: Георги Шопов, 45-годишен неваксиниран писател на исторически романи, току-що върнал се от Индия след едногодишното си пътешествие. Освен новата си книга, той е донесъл със себе си и туберкулозен бацил, удобно разположил се в апекса на десния му бял дроб. Господин Шопов отключва входната врата на родната си кооперация и бавно и полека се качва по стълбите до 11-ия етаж поради липса на изправно функциониращ асансьор.

По пътя си среща поредица от съседи с вече изграден имунитет, било то поради редовна ваксинация или поради успешно излекувана болест, с които разменя сърдечни прегръдки, целувки и поздрави. В същия този блок обаче живее и Ева, която е на химиотерапия – противопоказание за ваксинации.

И ето го ключовият момент. Тъй като добрите съседи са с изграден имунитет, независимо от косвения контакт на Георги с Ева, тя не се разболява, макар да е чудесен туберкулозен домакин. Родителите ѝ, част от драгите съседи, играят ролята на „защитен вал“ между източника на заразата и гостоприемника.

Това, разбира се, е метафоричен пример за действието на обществения имунитет и не трябва да се възприема буквално.

Малко букви и числа…[1], [2]

Процент заболели от дадено заболяване – брой заболели върху общия брой на дадена популация.

Пример: Ако в детска градина със 100 деца има „бум“ на морбили и 20 деца биват заразени, то процентът заболели ще бъде 20 ÷ 100 = 20%.

Базово репродуктивно число (Reproductive Rate – Ro) – среден брой новозаразени от един заболял индивид в хомогенна популация, напълно податлива на зараза. Колкото по-високо е то, толкова по-голям брой (процент) здрави и имунизирани лица в популацията са необходими, за да бъде ефективен общественият имунитет.

Пример: Смята се, че болестта морбили има Ro, вариращо между 12 и 18, макар някои проучвания да твърдят, че то варира в по-широки граници[3] – това налага прагът на заболяването да бъде 83-94%. Какво е праг на заболяването ще обясня след малко.

Ефективно репродуктивно число (R) – показва среден брой новозаразени в популация, в която част от хората имат вече изграден имунитет срещу заразата. Равно е на Ro х (процент от популацията, която продължава да бъде податлива).

За примера се връщаме обратно на морбили с базово репродуктивно число 18. Ако в дадена популация 70% от хората са имунизирани, то тогава ефективното репродуктивно число (R) ще бъде 18 х 0.3 = 5,4, т.е. вместо един болен да зарази 18 души, заразява около 5. А представете си, ако имунизираните са повече…

Всичко това ни служи, за да изчислим т.нар. праг на заболяването или необходимия стаден имунитет, за да бъде въпросната болест стабилна. „Стабилността“ се изразява в това – 1 болен може да зарази максимум 1 човек от популацията, т.е. неговото R да бъде по-малко или равно на 1.

Айде пак при морбилите: Ro x %податливи = R, → %податливи = R / Ro след заместване: %податливи = (1 ÷ 18) х 100 = 5,6%.

Т.е., за да бъде заболяването стабилно, процентът от хората в разглежданата популация, които са имунизирани срещу морбили, трябва да бъде 100% – 5,6% = 94,4%.

Яко, а?

Освен да пази, стадният имунитет има способността да ерадикира заболявания и едрата шарка е перфектният пример за това. Едно от най-смъртоносните заболявания за човечеството, довело до фатален край около 300-500 млн. души през 20 век, е обявено за напълно унищожено в природата от Световната здравна организация (СЗО). След мащабна имунизационна противовариолна кампания, продължила 10 години (1967-1977 г.), едрата шарка е доведена до своя обявен през 1980 г. край[4].

И така стигаме дотук – личният избор на родителите дали да ваксинират децата си. Не всички обаче имат такъв. Деца, неподлежащи на имунизация поради ред причини – сериозни заболявания, компрометиращи имунната система, химиотерапия или алергична реакция към ваксината, разчитат само на защитата, която стадният имунитет може да им даде. А дали тя ще е достатъчна, зависи от всички други около тях[5].

Затова общественият имунитет е толкова важен. Макар да е проста математическа функция, той може да бъде и щитът, и мечът в нашите ръце. А за да бъде щитът здрав, а мечът остър, отговорност трябва да поемем всички!

 

Източници:

[1] Herd Immunity is pretty cool. (2016). Medium. Retrieved 8 May 2019, from https://medium.com/@gidmk/herd-immunity-is-pretty-cool-adbc52630f9f

[2] Обществен имунитет. (2019). Bg.wikipedia.org. Retrieved 8 May 2019, from https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

[3] M Guerra, Fiona & Bolotin, Shelly & Lim, Gillian & Heffernan, Jane & L Deeks, Shelley & Li, Ye & S Crowcroft, Natasha. (2017). The basic reproduction number (R0) of measles: A systematic review. The Lancet Infectious Diseases. 17. 10.1016/S1473-3099(17)30307-9.

[4] Smallpox. (2019). World Health Organization. Retrieved 8 May 2019, from https://www.who.int/csr/disease/smallpox/en/

[5] Често задавани въпроси – Ваксинко – Национална информационна кампания. (2019). Vaksinko.bg. Retrieved 8 May 2019, from http://vaksinko.bg/faq/#faq17

0 Споделяния

Tags:

  • Димо Димов

    Димо е студент по медицина в МУ-София. За него познанието е нещо, до което трябва да имат достъп всички, затова се стреми да раздава всичко, което знае. Огромен фен е на настолните игри и на всички спортове, които не изискват…
    Прочети повечеЩе ти хареса да прочетеш още:

Как малкото кафе вика голямата нужда

Връзката между кафето и перисталтиката е комплексна и мистериозна

По-бързо ли стареят българите?

Ново изследване разкрива големи разлики в начина, по който светът старее

Активен въглен за моето здраве: пречистване или чист маркетинг?

Кога активният въглен помага, кога може да вреди и кога просто няма смисъл

Как да учим ефективно

Работещи стратегии за подобряване на паметта в първия учебен ден и отвъд

Чувствителните към алкохол страдат повече при недоспиване

Нови открития обясняват защо ако сте податлив на алкохол, вероятно сте по-чувствителен и към ...

9 милиона умират от мръсен въздух всяка година! Наистина ли?

Как да мислим за риск в условията на сензационна журналистика