• Категории
  • The Latest Style
  • Архив

Чувствителните към алкохол страдат повече при недоспиване

Има късметлии, които могат да изкарат цяла нощ без сън и на другия ден ще се чувстват окей. Те изглежда са по-устойчиви и към влиянието на алкохола.

Учени изследвали този феномен в Немския авиационен център. Експериментът показал, че алкохолната интоксикация и лишаването от сън ни засягат по общ механизъм. Още по-любопитното е, че ако сте чувствителен към едното, много по-вероятно е да се справяте трудно и с другото.

Експеримент с алкохол и недоспиване

Учените изследвали способността за концентрация на 49 здрави доброволци в продължение на дълъг период от време. Тестът се състоял в четири различни дни, при различни условия:

  • базово;
  • след консумация на алкохол;
  • след частично лишаване от сън;
  • след пълно лишаване от сън.

Задържането на вниманието се измервало като време за реакция на 10-минутен тест. По време на теста участниците трябвало да реагират възможно най-бързо при подаден светлинен сигнал. Задачата се повтаряла на всеки три часа.

За целта на алкохолната интоксикация участниците трябвало да изпият достатъчно водка, за да достигнат поне 0,06% – над лимита за шофиране за повечето европейски страни. Някои от участниците достигнали нива близо 0,1%.

Когато изследователите сравнили времето за реакция след прием на алкохол с началното, установили големи разлики. Те не можели да бъдат обяснени само с нивото на алкохол в кръвта. Някои от участниците с най-високи нива на алкохол почти не влошили времето на реакция. Други, с нива, близки до допустимата граница, забавили времето си за реакция много повече.

Вероятно и вие сте забелязали този феномен. Например когато с приятели сте пили по равен брой питиета и някои са способни да водят напълно нормален разговор, а други трудно формулират дори едно ясно изречение.

Връзка между алкохол и недоспиване

Изследователите разделили групата на две: хора с ниска и висока чувствителност към алкохол. Целта била да разберат дали чувствителността им към алкохол ще е свързана и с чувствителността към лишаване от сън.

Всъщност, след 35 часа тотално лишаване от сън или 4 последователни нощи с по 5 часа сън, най-силно засегнатите от липсата на сън участници се оказали същите, които били и най-чувствителни към алкохол.

Приликата между отговора към алкохол и към лишаване от сън е демонстрирана и преди при животински модели и клетъчни култури. Както алкохолът, така и липсата на сън засягат аденозиновата система, което може да обясни разликите в поведението на различните участници.

Аденозинът е молекула, която се формира по време на нормалния енергиен метаболизъм и се натрупва в мозъка в продължение на деня. От свързването на аденозина с рецепторите му ни се доспива. Най-често срещаните рецептори са тип А1. Когато сме лишени от сън, повече от тези рецептори стават достъпни по клетъчните мембрани, осигуряват на аденозина повече места за свързване и ние ставаме още по-чувствителни към молекулата.

Алкохолът увеличава концентрацията на аденозина по подобен начин и затова предизвиква сънливост. Но това, което не се знаеше преди настоящото изследване, е как алкохолът засяга А1 аденозиновия рецептор в човешкия мозък. Чрез образна диагностика (PET скенер) изследователите установили, че алкохолът, също както лишаването от сън, увеличава наличността на А1 аденозинови рецептори по подобен начин.

Това изследване предоставя доказателства, че алкохолът и лишаването от сън засягат аденозиновата система по сходни начини. То показва, че индивидуалните разлики в тази система вероятно допринасят за начина, по който нашата устойчивост и към двете се изявява като лична черта. Трябва да се има предвид, че цялата картина е по-сложна – чувствителността към алкохол например зависи от повече фактори и е свързана с няколко генетични вариации.

Изводи

Въпреки че тези резултати са важни, има и някои ограничения. В експеримента има замесени повече условия от включените в главния анализ. Доброволците са прекарали общо 12 дни в лаборатория за сън, включително нощ за адаптация и предизвикателства като излагането на въздух с ниско съдържание на алкохол или прием на алкохол, последван от частично лишаване от сън. Въпреки че такива нощи винаги са били последвани от нощи за възстановяване, не може да се изключат остатъчни ефекти, които биха повлияли дискутираните резултати.

Групата участници в проучването е относително малка и хетерогенна – например от 47 доброволци от групата тотално лишени от сън, 12 не успели да изпълнят условието с алкохола, и само 14 участника са изпълнили условието за частично лишаване от сън. Резултатите трябва да бъдат повторени с по-големи групи, за да се потвърди, че чувствителността към алкохол и лишаване от сън наистина е индивидуална черта.

Още повече, въпреки че запазването на способността за внимание е важна, ще е интересно да се разгледат и други когнитивни функции. Ако съществува индивидуална черта „чувствителност към алкохол и лишаване от сън“, дали засяга и способности като паметта или решаването на проблеми? Такива изследвания биха ни дали по-добро разбиране за това как доброволците ще се справят с ежедневните си задачи след едно питие или недостатъчно сън.

Като първа стъпка за вас самите, би било полезно да обръщате внимание на това как алкохолът и лишаването от сън ви влияят. Особено ако установите, че сте чувствителни и към двете. Например може би не бихте изнесли важна презентация или не бихте шофирали кола, дори само след едно слабо питие. Това е добър показател, че вероятно не би трябвало да го правите и след малко сън.

Да погледнете сериозно на съня може да е трудно, особено като се има предвид, че невинаги може да се превъзмогнат влиянието на стрес и външни фактори. Но да си дадете сметка за пълното влияние на лишаването от сън е важна първа стъпка към по-здравословен начин на живот.

 

Референции:

Elmenhorst, E. M., Elmenhorst, D., Benderoth, S., Kroll, T., Bauer, A., & Aeschbach, D. (2018). Cognitive impairments by alcohol and sleep deprivation indicate trait characteristics and a potential role for adenosine A1 receptors. Proceedings of the National Academy of Sciences115(31), 8009-8014.

New findings explain why, if you’re sensitive to alcohol, you’re probably sensitive to sleep deprivation too

 

18 Споделяния

Tags:

Ще ти хареса да прочетеш още:

За кожата, в която живееш

Какво искаме ние, жените? E, на този прословут въпрос не се наемаме да дадем ...

Мозайка от камъчета на доброто

Когато подредим живота си като мозайка от камъчета на доброто, правим достоен път, по който ...

Как Луи Пастьор промени медицината заради проблеми с алкохола

Историята на един млад учен, който горял от любопитство в присъствието на картоф

Неудобната история на… хемороидите!

Хемороидите са едно от най-добре описаните заболявания в историята на медицината, обаче дълги години ...

5 промени, които могат да ви спасят живота

Предотвратимите рискови фактори за хронични болести се броят на пръстите на едната ви ръка